तांत्रिक कारणामुळे वेबसाईटवर बातमी अपडेट होण्यास विलंब होईल


तांत्रिक कारणामुळे वेबसाईटवर बातमी अपडेट होण्यास विलंब होईल, वेबसाईटवर  काम सुरु असल्यामुळे बातमी अपडेट करता येत नाही. आहे. लवकरचं आम्ही तुमच्या सेवेत हजर होऊ  – बातम्यांच्या खंड बद्दल  वेगवान ग्रुप दिलगीर आहे – व्यवस्थापक विभाग


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *